Wat is een Lactatiekundige

Een Lactatiekundige is de specialist op gebied van borstvoeding.
Zij geeft (aanstaande) moeder, vader en kind specialistische begeleiding bij borstvoeding.

Borstvoeding is de meest natuurlijke voeding voor baby's.
Toch verloopt de borstvoedingperiode niet altijd zonder problemen.

Wanneer raadpleeg je een lactatiekundige;

 • Behoefte aan voorlichting of informatie tijdens de zwangerschap.
 • Voorbereiding op de borstvoeding periode.
 • Eerdere ervaring die niet naar wens is verlopen.
 • Pijnklachten tijdens/na het voeden.
 • Problemen bij het aanleggen van de baby.
 • Te vroeg geboren baby.
 • Te veel of te weinig melk.
 • Baby komt te weinig aan.
 • Ziekte of handicap bij moeder of kind. (bv. schisis, syndroom van Down, borstoperatie)
 • Onrustige of huilerige baby.
 • Opgang helpen van de productie.
 • Overgang van fles op borst.
 • Voorlichting over kolven en werken.
 • Borstontsteking.
 • Spruw (schimmelinfectie)
 • Kolf huren, babyweegschaal huren.
 • en meer....

Lactatiekundige en flesvoeding;

Ook bij vragen over voeden aan de fles kan ik je van dienst zijn.
Ik respecteer je keuze. Soms is het ook geen keuze maar kan het niet anders of wil je niet anders.

 • Combinatie tussen flesvoeding en borstvoeding.
 • Moedermelk uit de fles.
 • Overgang van borst naar fles.
 • Problemen met drinken uit de fles.
 • Fles weigeren.
 • Donormelk.

Mocht jou vraag hier niet tussen staan dan mag je gewoon contact opnemen.

Hoe werkt een consult

Afspaak;

Voor een consult maken we een afspraak. Ik zal meestal bij u thuis komen maar het is ook mogelijk om bij mij op de praktijk te komen of via Skype een afspraak te hebben.

Een consult duurt ongeveer 1,5 uur.
Een 2e consult ongeveer 1 uur.

Hoe werkt een consult;

Afhankelijk van je vraag zal ik;

 • Een anamnese afnemen.
 • Een voeding observeren.
 • Onderzoek bij de baby en/of moeder doen.
 • Samen een behandelplan maken die bij jullie past.

Na het consult schrijf ik een verslag die u via de mail of direct tijdens het consult krijgt.

Op jullie moment kunnen we vervolg contact hebben om te overleggen hoe het is gegaan en om eventueel nog aanvullende zaken te bespreken.

Betaling;

Ik maak een factuur die ik via de mail verstuur. Deze maak je naar mij over.
Veel verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering mijn zorg. Declareer de rekening bij je verzekeraar.
Mocht het nodig zijn dan is gespreid betalen mogelijk.

Schroom niet om te bellen of mailen met vragen.

DSC_0439_1000.jpg

Beroepsgeheim en Privacy

Privacy en kwaliteit

Beroepsgeheim en klachten

Als lactatiekundige heb ik beroepsgeheim en houd ik mij aan de Wet Bescherming persoonsgegevens. Medische gegevens geef ik alleen door met jou toestemming. Alles wat wij bespreken zal vertrouwelijk behandeld worden. Het Privacy Protocol is hier onder te vinden.
Mocht je een evaluatie formuier willen ontvangen dan kan ik die via de mail toesturen.
Bij klachten over mijn advies of werkwijze stel ik het op prijs dat je dit met me deelt, zodat we samen een passende oplossing kunnen vinden. Mocht je dit niet willen, dan kun je de klacht bij de Nederlandse Vereniging voor lactatiekundigen neerleggen.

World Health Organization-Code
De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Lees meer

Privacy protocol


Inleiding
Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

Privacy
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is:

 • registratie van de geleverde zorg;
 • naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
 • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

 • personalia/identificatiegegevens
 • financiële en administratieve gegevens
 • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen.
De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben.

Contact met andere zorgverleners
Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd.
Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dient u hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.
Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar.

Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten
Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. https://www.nvlborstvoeding.nl/

Bronnen
- Beroepsprofiel lactatiekundige
- De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP); https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/inhoud/bescherming-persoonsgegevens
- https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
- https://blog.xolution.nl/nieuwe-privacywet-vraagt-om-ssl-certificaat/

Certificering

Geslaagd;

In 2011 heb ik mijn diploma tot Lactatiekundige gehaald.
In 2016 hercertificering gehaald.

Hercertificering;

De eerste 5 jaar na het examen moet ik CERPs halen om gecertificeerd te blijven.

Op deze manier blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onderzoeken.

Opnieuw examen;

Na 10 jaar moet ik opnieuw het examen doen.

Na 5 jaar wederom hercertificeren doormiddel van CERP's etc.

Samenwerking

Ik werk samen met diverse disciplines in de geboortezorg

Op diverse locaties ben ik aanwezig voor voorlichting:

Lactatiekundigen:

 • Ik werk samen met diverse lactatiekundigen in de regio. Op het moment dat ik je niet kan helpen zoek ik een collega uit die het beste bij je past. Bij drukte, ziekte of vakantie nemen wij werk van elkaar over. Je bent dus altijd gegarandeerd van zorg.

Verloskundigen:

 • Wendy Wielenga
 • Sabrina Goossens
 • Verloskees (Joyce Schouten, Anna Barendrecht en Marije Bennema)
 • Sanne Klaas
 • Verloskundigen Stadspraktijk
 • La Vie
 • Verloskundigenpraktijk Zuid/Reitdiep
 • Ma Lune
 • Neeltje
 • Laif
 • Verloskundigenpraktijk West
 • Springtij
 • De eerste stap
 • En andere

Kraam organisaties:

 • Ik Beval, Ingrid Rademaker
 • Buurtzorg Kraam (diverse locaties)
 • De Kraamvogel
 • De Drie Provinciën
 • Kraamzus
 • Isis
 • Het Groene Kruis
 • De Geboorte
 • Kraam met Zorg, Renee van der Heide
 • En andere
Scholingen voor Professionals en Ouders

Regelmatig ontwikkel ik nieuwe scholingen. Sommige scholingen ontwikkel ik met collega's.

Dit kan voor groepen ouders, studenten, zorgverleners en ouders zijn maar ook voor individuele les bent u welkom bij mij.

Bij interesse over een bepaald onderwerp maak ik graag een scholing op maat.

_MG_7182.jpg

Privé les voor ouders en professionals;

Wil jij graag je eigen vragen beantwoord of liever een bepaald onderwerp alleen met mij bespreken?
Ben je bijvoorbeeld kraamverzorgster maar merk je dat je toch bepaalde kennis mist of even een opfris cursus nodig hebt?

Bel of mail gerust voor informatie.

Kosten voor een cursus: 70 euro per uur.
(Ben je ondernemer? Kosten voor scholingen zijn aftrekbaar van de belasting)
Je krijgt dan ook een certificaat.

Eerder ontwikkelde scholingen;

 • Kolven en werken. (voor ouders)
 • Werken met moedermelk. (voor een kinderdagverblijf)
 • Lipbandjes en Tongriempjes. (voor verloskundigen)
 • Breastfeeding, The best start. (voor engelstalinge aanstaande ouders)
 • Borstvoeding, de beste start. (voor aanstaande ouders)
 • Borstvoeding de basis. (voor de Hanze Hoge School, Diëtetiek)
 • Fles of borst. (voor aanstaande ouders)