Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Lactatiekundige Groningen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lactatiekundige Groningen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lactatiekundige Groningen verstrekt.

Lactatiekundige Groningen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Lactatiekundige Groningen gegevens nodig heeft:

Lactatiekundige Groningen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Lactatiekundige Groningen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Lactatiekundige Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Lactatiekundige Groningen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Lactatiekundige Groningen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lactatiekundige Groningen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lactatiekundigegroningen.nl. Lactatiekundige Groningen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Lactatiekundige Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lactatiekundige Groningen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lactatiekundige Groningen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lactatiekundige Groningen op via info@lactatiekundigegroningen.nl.

Lactatiekundige Groningen is als volgt te bereiken:

Postadres: Wassenberghstraat 10, 9718 LL Groningen
Vestigingsadres: Wassenberghstraat 10, 9718 LL Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54439507
Telefoon: 06 - 48 96 75 60
E-mailadres: info@lactatiekundigegroningen.nl